Toplumu Geliştirilmesinde Kadınların Rolü


12 Temmuz Çarşamba gününde, Deraa şehrinde Jusoor Araştırma Merkezi “Toplumu Geliştirilmesinde Kadınların Rolü” adında bir eğitim programı düzenledi, programa Deraa şehrinde kadınların rolünü güçlendirmek, kadınların becerilerini desteklemek ve aktif hale getirmek ayrıca geliştirmek amacıyla aktif kadınlar katıldı.
Programda toplumu geliştirilmek için ve ona liderlik etmek amacıyla kadınların rolü ve onların başarılı yönetim gerekliliği, ayrıca kurumlara liderlik etmek için ve gönüllü olarak çalışmasında kadınların rolü hakkında bazı önemli konular ele alındı. 
Bu eğitim programını eğitimci” Muhammed El Cehmani“ tarafından verilerek toplumsal liderlik değiştirilmesinde kadınların rolü önemli olduğunu vurguladı, eğitimci bilgiyi daha kolay verilmesi için ve ele alının konular hakkında tüm katılımcılar görüşlerini rahtça paylaşmaları için İnteraktif bir yöntem uyguladı.
Bu eğitim programı sonunda kadınların liderlik rolüne önem verilmesi ve yerel meclislerde ve sivil toplum kuruluşlarda faaliyetlerini desteklemek, ve Deraa şehrinde toplumun seviyesini yükseltmesinde kefil olan herhangi bir kadın becerisi yok sayılmaması hakkında önemli konulara odaklandı.