Dünya İnsan ve Devlet Hakları

Önem verdikleri en gerekli olan anlayışı ve terimleri öğretilmesi 


Bu programdan faydalanan kesim: 
- Sivil toplum örgütüleri 
- Basın mensupları 
- Siyasiler 

Başlık eğitim çantası  Kurs saat sayısı  Kurs gün sayısı Eğitim türü Yer Eğitim durumu Öğrenci sayısı
İnsan ve devlet hakları 15-40 3-8 Genel Türkiye Canlı 25-30

Bu program başlamadan önce bütün başvuranlar ile iletişime geçeceğiz ve program hakkında detaylar sunacağız