geçlerin sorunları ve çözümleri hakkında diyalog seminerlerine katılma

Sivil işlerin vatandaşlık kulumun davetiyle, Jusoor eğitim kuruluşun temsilcisi yönetici müdür Samer El-hayat bu seminere katılmıştır, bu seminer Salı günü/11/100/2016/ Gaziantep şehrinde Betna Suriye (Suriye Evimiz) salonunda gerçekleşmiştir ve seminer Vatandaşlık kulumun başlatmış olduğu (katılım formu) içinde gelerek diyalogda Suriye ulusal koalisyonun genel sekreteri Abdülillah Fehid ve Suriye ulusal koalisyonun siyasi heyetin üyesi Dr. Nasır El-hariri, ulusal koalisyonun iki üyesi Salah El-hamvi ve Dr. Celalettin Hancı ve koordinasyon destek biriminin (ACU) müdürü Dr. Muhammed Hasno ve diğer sivil toplum kuruluşlardan gelen temsilcilerin birçoğu, iş adamlarından ve üniversite öğrencilerinden bu diyalog seminere katılmışlardır.
Bu oturumda ele alınan konular, eğitim sorunları ve toplumun durumuna çözüm bulunması hakkında gençleri topumda rollerini etkinleştirmek ve katılım sağlanması için gençlerin siyasi alanda etkin kılmak, ve gençlerin iş alanına girmesi için eğitimi kadrolar oluşturma hakkında sorular sorumuştur, ayrıca Türkiye’deki gençlerin özel problemleri hakkında  sorular sorumuştur.
Jusoor kuruluşun bakış açısı içinde takip edilen durumlar, gençlerin yol haritasını günümüz içinde olan değişiklikleri göz önüne alarak önemli bir şekilde belirtmek, çünkü gençlerin katılmaları çözümün bir parçası olarak onlarla sıkı bir şekilde iletişim gerektir ve bu iletişim araçlarını çoğaltarak gençlerin ve karar sahiplerin arasında olan boşluğu azaltmaktır.
Jusoor kuruluşun öncelik listesinde olan ve önem duyduğu konulardan biri olan gençlik durumlarıdır,  bu gençleri desteklemek ve güçlendirmek için böyle eğitimleri ve çalışmaların devam etmesini tavsiye ederiz, ayrıca Jusoor eğitim merkezi adına bütün katılımcılara ve bu faaliyetin başarıya ulaşmasında  katkıda bulunanlara ve özellikle sivil işlerin Vatandaşlık kulumu bu davete katılması ve katkıda buluğundan dolayı çok teşekkür ederiz.