Eleştirel düşünce

Haberlerin ve analizlerin yoğunlaştığı zaman okuduklarını ve dinlediklerini nasıl değerlendirebilirsin?
Kendinize sordunuz mu konuştuklarıyla veya yazdıklarıyla beni ikna edeceğini ?
konuşmacının ve yazarların istedikleri, geçerliliğini tanınmasıdır ve geçersizliğin tanımama nedenlerini bilmek istemektelerdir ve bu nedenle siz bunları nasıl varsayımları  ve sonuçlarını belirliyorsunuz?
Yazarlar ve konuşmacılar bazı varsayımlar gizliyor mu  ve bahanesine nasıl bir güç etkiler?nedenleri mantıklı bir şekilde sonuçlar birbirleri ile bağlı olması mıdır?
Koşulların ve faktörlerin çevresinde sağlanan bahane gücünü nasıl etkiler?
bunları ve diğeri için pratik becerileri, eleştirel düşünce olarak kursu verilecektir.