İyi yönetişim ve liderlik becerilerinin inşası

İyi yönetişim ve liderlik becerilerinin inşası İdari ve mali yolsuzluklara karşı korunan en önemli yöntemlerden biri olarak iyi yönetişimin hedefleri kapsamında kurumun sağlıklı ve sağlam temeller üzerine kurulmasında önemlidir, liderlik yolsuzluğun yayılmasını azaltmak ve tehlikelerini önlemek için Suriye'deki tüm kurumlara ve etkin merkezlere acil ihtiyaç duymuştur. 
Bu konuyla ilgili "Jusoor Eğitim Merkezi" 19-23 Şubat 2018 tarihinde bir adım atıp "La Salam Bila Adale" kurumuyla işbirliği ederek Deraa şehrinde eğitim programı düzenledi.
Bu program, mevcut koşullar altında bu kurumlardaki yolsuzlukların riskini ele almak amacıyla ve toplumun resmi ve gayri resmî kurumların çalışmalarına katılım kültürü yaymak
İyi yönetişim programı birkaç eksen içermektedir, en önemlisi: (iyi yönetişim, tanıtımı, kuruluşu, felsefesi, standartları, iyi yönetişim tarafları, taraflar arasında ilişkisi, şeffaflığa odaklanması, hesap verebilirliği, paylaşımı ve adaleti) ve programda bölgedeki kurumların gerçek çalışmalarının birçok pratik örnek öne sürüldü ve bu örnekler doğru bir şekilde incelenip zayıf yönlerinin güçlü olmasının yolları belirlendi.
Ayrıca liderlikle ilgili birkaç konu ele alındı, en önemlisi liderlik kavramı, türleri, nasıl lider olunur ve eğitim, liderlerin yüzleştiği birkaç tutumların pratik örnekler ele alındı.
Program yaklaşık 35 saat içerisinde gerçekleşti.
Program ayrıca "Morfin Tiyatro Ekibi" tarafından oynan özel ve kısa bir tiyatro oyunuyla sona erdi. Tiyatroda, kararları ve tutumları değiştiren yolsuzluğun ve rüşvetin yıkıcı etkileri göstermiştir.