Etkinliklermiz

1- Eğitimden yarar gören kesimlerin  ihtiyaç göstergelerini hazırlamak ve devamlı olarak güncellemek.
2- Eğitim danışmanlığı yapıp ve kurumlar için insan gelişiminde planlar  hazırlamak.
3- Toplumsal liderlere ve karar vericilere destek vermek için ,profesyonel ve uzman kişiler aracılığıyla programlar ve seminerler vermek.
4- Eğitim kurumlarıyla beraber bağlantılı olarak ve görüş birlği sağlayarak seminerler vermek .
5- Gençlerin yaşam ve yetenekleri  hakkında seminerler ve programlar verip etkin hale getirmek.
6- Suriye’de ve mültecilerin yaşadıkları yerlerde eğitim merkezleri hazırlamak