eğitim alanları

1- İdari eğitim
• Bu alanın hedefleri
- Eğitim kalitesini ve insan kaynaklarını daha ileriye geliştirmek. 
- Bilimsel ve kültürel kapasitelerini yükseltmek.
- Planlama, stratejik düşünme ve karar verme yeteneğine sahip olmak.
- Değişikliklerle başa çıkıp ve gelişmelere ayak uydurmak.
- Geçmişin  reformunu yapmak için, şu andakileri geliştirmek için ve geleceği tahmin etmek için palanlar yapmak.
2- Siyasi eğitim
• Bu alanın hedefleri
- Aktif bir şekilde siyasi sürece katılması için eğitim almak.
- Siyasi hakları ve görevleri tanımak.
- Siyasi işlerde araçları ve yetenekleri etkin hale getirmek 
3- Medya eğitimi 
• Bu alanın hedefleri
- Medya kuruluşları ve bireyleri geliştirilmesi için katkıda bulunmak
- bilimsel ve teknik standartlara göre eğitim programlarını profesyonel bir şekilde sunmak.
4- Liderlik eğitimi
• Bu alandaki hedefler
- Liderleri,  beklenen hedefleri elde etmek için etkin hale getirip ve etkilerini yükseltmek.
- Gelişmekte olan liderleri, gelecekte etkin rol almak için inşa etmek .
5- Şahsi beceriler
• Bu alanın hedefleri
- Kişisel eşdeğer yeteneği inşa etmek, herhangi bir kurumun başarısı için bireysel bir katkıdır.
- Karar verme yeteneklerini görevlendirmek 
- Sorunlarını çözme yeteneklerini görevlendirmek
- Liderlik yeteneklerini desteklemek.  
- Ek olarak diğer yetenekleri inşa ederek performansını etkin bir şekilde kalitesini elde edilebilir.